Google sẽ xóa các tài khoản không hoạt động và nội dung liên quan của chúng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 (không đăng nhập trong hơn 2 năm). Các tài khoản không hoạt động tăng nguy cơ bị hack và sử dụng không gian lưu trữ. Người dùng nên đăng nhập hoặc xóa các tài khoản không sử dụng để tránh việc Google sẽ xóa các tài khoản không hoạt động. Cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đấy của laptop Dell.

Google sẽ xóa các tài khoản không hoạt động vào ngày 1 tháng 12
Google sẽ xóa các tài khoản không hoạt động vào ngày 1 tháng 12

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, 2023, Google sẽ xóa các tài khoản không hoạt động trong ít nhất hai năm. Điều này có nghĩa là nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Google của mình trong hai năm trở lên, tài khoản của bạn và toàn bộ nội dung liên quan đến nó, bao gồm các cuộc hẹn trong Google Calendar, các tin nhắn Gmail, bản lưu trữ Google Docs và thư viện Google Photos có thể bị xóa vĩnh viễn.

Xóa tất cả các tài khoản ít hoạt động trong vòng 2 năm
Xóa tất cả các tài khoản ít hoạt động trong vòng 2 năm

Google đã gửi các email cảnh báo vào tháng 7 về việc xóa tài khoản sắp tới, đặc biệt là những tài khoản không hoạt động. Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, một số email nhắc nhở sẽ được gửi đến các tài khoản này, cùng với thông báo được gửi đến địa chỉ email khôi phục kết nối.

Cuộc chiến dịch mới của Google được thúc đẩy bởi sự chú trọng vào an ninh, theo đại diện Ruth Kricheli, Phó Chủ tịch Quản lý Sản phẩm của Google. Hoạt động định kỳ và kiểm tra bảo mật là quan trọng để ngăn chặn các rủi ro bảo mật do các tài khoản không hoạt động, như Kricheli đã nhấn mạnh. Thêm thông tin có sẵn tại blog của Google.

Các tài khoản không hoạt động không chỉ tăng nguy cơ bị hack, mà còn sử dụng không gian lưu trữ của Google, làm tăng chi phí. Trong bối cảnh này, Google muốn khuyến khích người dùng chú ý đến dấu vết kỹ thuật số của họ và xóa bỏ bất kỳ tài khoản không sử dụng nào.

Các tài khoản này gây tốn tài nguyên của Google và dễ bị hack
Các tài khoản này gây tốn tài nguyên của Google và dễ bị hack

Theo báo cáo của Forbes, hiện có hơn 1,8 tỷ người dùng Gmail hoạt động và khoảng 2 tỷ người dùng Google Photos. Với việc xóa sạch nội dung sắp tới, nhiều người lo lắng về sự an toàn của dữ liệu của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đã sử dụng bất kỳ dịch vụ Google nào trong vòng hai năm qua, tài khoản của bạn sẽ không bị xóa. Điều này sẽ mang lại sự an tâm cho nhiều người dùng.

Nguồn: Google Blog and Forbes 

Đánh giá