Giá bánh trung thu Kinh Đô Giao Nhanh năm 2020. Quý khách đặt hàng trực tiếp trên site để được phục vụ nhanh nhất có thể.  Mọi thông tin xin liên hệ đội kinh doanh chúng tôi :  083 300 1886 – 082 900 1886. Chiết khấu bánh trung thu Kinh Đô năm nay xin vui lòng theo dõi tại đây.

Sản phẩm TL Giá QC
Mã SP Sản phẩm TL Giá QC SL Chọn
99 Bánh trung thu dẻo sầu riêng Kinh Đô 180g 39,000 cái
96 Bánh trung thu dẻo đậu xanh Kinh ĐôBánh trung thu dẻo đậu xanh Kinh Đô 180g 40,000 cái
95 Bánh trung thu dẻo hạt sen Kinh ĐôBánh trung thu dẻo hạt sen 1 trứng Kinh Đô 180g 41,000 cái
60 Bánh trung thu đậu xanh Kinh Đô 150g 44,000 cái
93 Bánh trung thu dẻo đậu xanh 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng Kinh Đô 180g 45,000 cái
92 Bánh trung thu dẻo hạt sen 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu dẻo hạt sen 1 trứng Kinh Đô 180g 47,000 cái
61 Bánh trung thu đậu xanh 1 trứng Kinh Đô 150g 49,000 cái
71 Bánh trung thu sữa dừa 1 trứng Kinh Đô 150g 49,000 cái
R1 Bánh trung thu đậu đỏ 1 trứng Kinh Đô 150g 49,000 cái
SR1 Bánh trung thu sầu riêng 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu sầu riêng 1 trứng Kinh Đô 150g 49,000 cái
51 Bánh trung thu hạt sen 1 trứng Kinh Đô 150g 50,000 cái
M1 Bánh trung thu khoai môn 1 trứng Kinh Đô 150g 50,000 cái
L1 Bánh trung thu đậu xanh lá dứa 1 trứng Kinh Đô 150g 50,000 cái
T1 Bánh trung thu hạt sen trà xanh 1 trứng Kinh Đô 150g 52,000 cái
40 Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng Kinh Đô 150g 52,000 cái
91 Bánh trung thu dẻo thập cẩm 1 trứng Kinh Đô 180g 52,000 cái
86 Bánh trung thu dẻo đậu xanh hạt dưa Kinh Đô 250g 53,000 cái
89 Bánh trung thu dẻo sầu riêng hạt sen Kinh Đô 250g 54,000 cái
85 Bánh trung thu dẻo hạt sen hạt dưa Kinh ĐôBánh trung thu dẻo hạt sen hạt dưa Kinh Đô 250g 57,000 cái
41 Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Kinh Đô 150g 58,000 cái
XMD Bánh trung thu mè đen hạt dưa Kinh Đô 150g 58,000 cái
XHD Bánh trung thu hạt dẻ hạt dưa Kinh Đô 150g 59,000 cái
XTX Bánh trung thu trà xanh hạt Hawaii Kinh Đô 150g 60,000 cái
31 Bánh trung thu thập cẩm jambon 1 trứng Kinh Đô 150g 62,000 cái
A1 Bánh trung thu nấm đông cô sốt rượu rhum 1 trứng Kinh Đô 150g 62,000 cái
83 Bánh trung thu dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng Kinh Đô 250g 64,000 cái
84 Bánh trung thu dẻo sữa dừa hạt dưa 1 trứng Kinh Đô 250g 64,000 cái
82 Bánh trung thu dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu dẻo hạt sen 1 trứng Kinh Đô 250g 66,000 cái
81 Bánh trung thu dẻo Jambon lạp xưởng 1 trứng Kinh ĐôBánh trung thu dẻo hạt sen 1 trứng Kinh Đô 250g 70,000 cái
62 Bánh trung thu đậu xanh hạt dưa 2 trứng Kinh Đô 210g 76,000 cái
72 Bánh trung thu sữa dừa hạt dưa 2 trứng Kinh Đô 210g 76,000 cái
R2 Bánh trung thu đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng Kinh Đô 210g 76,000 cái
M2 Bánh trung thu khoai môn hạt sen 2 trứng Kinh Đô 210g 79,000 cái
L2 Bánh trung thu đậu xanh lá dứa 2 trứng Kinh Đô 210g 79,000 cái
52 Bánh trung thu hạt sen dừa tươi 2 trứng Kinh Đô 210g 80,000 cái
T2 Bánh trung thu hạt sen trà xanh 2 trứng Kinh Đô 210g 82,000 cái
6 Bánh trung thu đậu xanh hạt dưa 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 87,000 cái
7 Bánh trung thu sữa dừa hạt dưa 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 87,000 cái
R Bánh trung thu đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 87,000 cái
M Bánh trung thu khoai môn hạt sen 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 88,000 cái
L Bánh trung thu đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 88,000 cái
D88 Bánh trung thu Đậu xanh Sầu riêngBánh trung thu Đậu xanh Sầu riêng 210g 88,000 cái
5 Bánh trung thu hạt sen dừa tươi 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 90,000 cái
T Bánh trung thu hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 92,000 cái
42 Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng Kinh Đô 210g 94,000 cái
32 Bánh trung thu jambon xá xíu 2 trứng Kinh Đô 200g 99,000 cái
D99 Bánh trung thu Gà quay JambonBánh trung thu Gà quay Jampon 250g 99,000 cái
4 Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 106,000 cái
A2 Bánh trung thu nấm đông cô sốt rượu rhum 2 trứng Kinh Đô 210g 106,000 cái
22 Bánh trung thu gà quay sốt XO 2 trứng Kinh Đô 200g 108,000 cái
3 Bánh trung thu jambon xá xíu 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 112,000 cái
A Bánh trung thu nấm đông cô sốt rượu rhum đặc biệt 250g 114,000 cái
2 Bánh trung thu gà quay sốt XO 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 116,000 cái
12 Bánh trung thu vi cá hải sản 2 trứng Kinh Đô 200g 130,000 cái
1 Bánh trung thu vi cá hải sản 2 trứng đặc biệt Kinh Đô 250g 156,000 cái
CS07 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 07Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 07 600g 227,000 hộp
CS08 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 08Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 08 700g 242,000 hộp
64 Bánh trung thu đậu xanh hạt dưa 4 trứng Kinh Đô 800g 290,000 cái
44 Bánh trung thu lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng Kinh Đô 800g 310,000 cái
CS11 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 11Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 11 730g 310,000 hộp
CS05 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 05Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 05 960g 338,000 hộp
CS09 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 09Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 09 840g 349,000 hộp
34 Bánh trung thu jambon xá xíu 4 trứng Kinh Đô 800g 350,000 cái
CS06 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 06Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 06 810g 359,000 hộp
CS10 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 10Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 10 840g 362,000 hộp
24 Bánh trung thu gà quay sốt XO 4 trứng Kinh Đô 800g 370,000 cái
CS03 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 03Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 3 920g 389,000 hộp
CS04 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 04Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 4 840g 402,000 hộp
CS01 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 01Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 1 1kg 447,000 hộp
CS02 Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 02Hộp bánh trung thu Kinh Đô chọn sẵn 2 1kg 448,000 hộp
14 Bánh trung thu vi cá hải sản 4 trứng Kinh Đô 800g 460,000 cái
HNT Bánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an nhiên tím Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an nhiên tím Kinh Đô 640g 550,000 hộp
HNC Bánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an lành cam Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an lành cam Kinh Đô 640g 550,000 hộp
HND Bánh trung thu trăng vàng hồng ngọc đỏ Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng hồng ngọc đỏ Kinh Đô 800g 650,000 hộp
HNDB Bánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an thịnh đỏ bạcBánh trung thu trăng vàng hồng ngọc an thịnh đỏ bạc 800g 650,000 hộp
HNV Bánh trung thu trăng vàng hồng ngọc vàng Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng hồng ngọc vàng Kinh Đô 800g 650,000 hộp
PLX Bánh trung thu trăng vàng pha lê vạn phúc xanh Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng pha lê vạn phúc xanh Kinh Đô 720g 800,000 hộp
PLH Bánh trung thu trăng vàng pha lê trường phúc hồng Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng pha lê trường phúc hồng Kinh Đô 720g 800,000 hộp
PLT Bánh trung thu trăng vàng pha lê toàn phúc tím Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng pha lê toàn phúc tím Kinh Đô 960g 1,000,000 hộp
HKD Bánh trung thu trăng vàng hoàng kim vinh hiển đỏ Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng hoàng kim vinh hiển đỏ Kinh Đô 900g 1,100,000 hộp
HKDV Bánh trung thu trăng vàng hoàng kim vinh hoa đỏ vàng 900g 1,100,000 hộp
BK Bánh trung thu trăng vàng bạch kim đắc lộc Kinh ĐôBánh trung thu trăng vàng bạch kim đắc lộc Kinh Đô 1,3kg 2,000,000 hộp
KC Bánh trung thu trăng vàng kim cương trường khangBánh trung thu trăng vàng kim cương trường khang 1,1kg 3,000,000 hộp


[ChuKyGiaoNhanh]

Hotline đặt bánh

 • 0283 300 1886

 • 0282 900 1886

 • 0283 900 1886

Bảng chiết khấu

Bánh thường

 • 5 ~ 10 Hộp 2 – 3.5 %

 • 11 ~ 20 Hộp 3.5 - 5 %

 • 21 ~ 50 Hộp 5 - 15 %

 • 51 ~ 200 Hộp 15 - 20 %

 • 201 ~ 500 hộp 20 - 25 %

 • Trên 500 hộp hộp 25 - 30 %

Bánh trăng vàng

 • 5 ~ 10 Hộp 5%

 • 11 ~ 20 Hộp 10%

 • 21 ~ 50 Hộp 15%

 • 51 ~ 100 Hộp 18%

 • 101 ~ 200 hộp 22%

 • Trên 200 hộp hộp 24%